Nie pamiętasz hasła?

Miejsca modlitw Koronką

dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie

Wybierz swój region i zobacz innych modlących w swoich okolicach i nie tylko

Modlitwy ku czci Jezusa, Prawdziwego Króla

Nowenna ku czci Jezusa, Prawdziwego Króla

Ta prosta Nowenna jest największym darem jaki otrzymaliśmy od Naszego Pana. Jezus udziela następujących specjalnych obietnic: “Obiecuję wam, że za każdym razem kiedy odmówicie modlitwy tej Nowenny, to Ja, nawrócę dziesięciu grzeszników, doprowadzę dziesięć dusz do Jedynej Prawdziwej Wiary, uwolnię dziesięć dusz z Czyśćca, spośród których wiele to dusze kapłanów, i będę mniej bezwzględny w Moim sądzeniu waszego narodu.” Na Nowennę składają się modlitwy odmawiane raz dziennie przez przeciąg dziewięciu dni:

 

Odmawiamy:

Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu,

 wraz z następującą modlitwą:

O Panie, Nasz Boże, Ty jedynie jesteś Najświętszym Królem i Władcą wszystkich narodów. Modlimy się do Ciebie, Panie, w wielkim oczekiwaniu otrzymania od Ciebie, O Boży Królu, miłosierdzia, pokoju, sprawiedliwości i wszystkiego co jest dobre. Miej w Swej opiece, O Panie Królu Nasz, nasze rodziny i kraj naszego urodzenia. Ochraniaj nas, modlimy się, Który jesteś Najwierniejszy! Przebacz nam, O Suwerenny Władco, nasze grzechy przeciwko Tobie. Jezu, Ty jesteś Królem Miłosierdzia.  Słusznie należy się nam Twój Sprawiedliwy Sąd. Miej Miłosierdzie nad nami, Panie, i przebacz nam. Ufamy Twojemu Wielkiemu Miłosierdziu. O Królu dający najbardziej wzniosłe natchnienia, kłaniamy się Tobie i modlimy się; Niechaj Twoje Rządy, Twoje Królestwo zostaną uznane na ziemi! Amen. 

 

Jezus powiedział: “Życzeniem Moim jest, aby ta Nowenna była odmawiana przez dziewięć dni poprzedzających Moje Święto Chrystusa Króla, ale zachęcam dusze, aby modliły się tą Nowenną w ciągu całego roku.  Moje obietnice zostaną dotrzymane wszędzie tam, gdzie będzie odmawiana ta Nowenna.” 

 

Nowenna Komunii Świętych

Na Nowennę tę składa się ofiarowanie dziewięciu następujących po sobie Komunii Świętych ku czci Jezusa Króla Wszystkich Narodów. Jezus powiedział: “Życzeniem Moim jest aby wierne Mi dusze, które zaakceptują te modlitwy do Mnie... czyniły Nowennę Komunii Świętych. W tym celu powinny one ofiarować Mi dziewięć (9) kolejno następujących po sobie Komunii Św., oraz pójść do Spowiedzi Św. podczas odprawiania tej Nowenny, aby uhonorować Mnie, jeśli to możliwe, jako “Jezusa Króla Wszystkich Narodów.” 

Jezus zaznaczył, że przez: ”kolejno następujące po sobie” rozumie dziewięć Komunii Św., przyjmowanych przez duszę nieprzerwanie, jedna po drugiej.  Nie musi to być dziewięć dni kalendarzowych, jeden po drugim, ale każda Komunia Św. jaką przyjmujemy, jedna po drugiej.

Potężne i bezprecedensowe skutki tej Nowenny zostały pokazane w wizji “słudze” Jezusa.  Widziała ona Jezusa spoglądającego w Niebo. Dziewięć razy dawał komendę i Anioł zstępował z Nieba.  Jezus wyjaśnił: “Moja córko, tym duszom które ofiarują Mi [tę] modlitwę, Ja ofiaruję Anioła z każdego z Dziewięciu Chórów Anielskich, jeden dla każdej Komunii Świętej, dla opieki nad tą duszą aż do końca jej życia na ziemi.”

Jezus chce abyśmy się tą Nowenną modlili za innych i wyjaśnia jej znaczenie: “Ta Nowenna może być odmawiana za inne dusze, z zachowaniem danych jej obietnic, tak więc dusza ta również otrzyma dodatkową opiekę Aniołów. Nakłaniam was, wierni Moi, abyście ofiarowywali Mi tę Nowennę raz po raz, abym mógł nieustannie wysyłać na dół Moich Świętych Aniołów dla ochrony i towarzyszenia innym duszom, które nie mogą tego same uczynić dla siebie. W tych czasach ostatecznych siła wroga ogromnie wzrosła. Widzę jak bardzo Moje dzieci potrzebują Mojej ochrony.”

W Swojej wielkiej szczodrobliwości, poza ochroną Aniołów, Jezus zezwolił na to, że czyniący tę Nowennę można mieć oddzielną intencję, niezwiązaną z tą Nowenną.  Obiecał On: “To o co proszą w tej Nowennie, jeśli będzie to zgodnie z Moją Bożą Wolą, z pewnością udzielę.  Niechaj te dusze proszą Mnie bez żadnych oporów.” 

 

Akt Poświęcenia się Maryi Pośredniczce Wszystkich Łask

Jezus prosi tych, którzy stosują te modlitwy, aby poświęcili się Jego Matce, jako “Maryi, Pośredniczce Wszystkich Łask.”  Jezus powiedział: “Moja ukochana córeczko, Twój Pan i Bóg przychodzi do ciebie, aby dać ci posłanie wielkiej wagi.  Życzeniem Moim jest, aby dusze, które zaakceptują Moje modlitwy do ‘Jezusa, Króla Wszystkich Narodów’, uczyniły specjalny Akt Poświęcenia się Mojej Najświętszej Matce, nadając Jej tytuł ‘Maryi Pośredniczki Wszystkich Łask’.  W ogromie Mojej Miłości sprawia Mi wielką radość, że mogę nadać Jej ten tytuł. Ludzie MUSZĄ uznać Jej nieodzowną rolę jako Pośredniczki, jako Kanał wszystkich Moich Łask dla ludzkości.  Jedynie wtedy, gdy dogmat ten zostanie oficjalnie proklamowany przez Mój Kościół, Ja rzeczywiście ustanowię Moje Rządy na ziemi.”

Następnie Matka Boża ukazała się u boku Jezusa i powiedziała: “Córko, wiedz, że uzyskałam tą modlitwę dla Moich dzieci z Serca Mojego Boskiego Syna.”  Potem Jezus podał Modlitwę Aktu Poświęcenia się Maryi Pośredniczce Wszystkich Łask:

O Maryjo, Przenajświętsza i Niepokalana Matko Boga, Jezusa, Naszego Najwyższej Rangi Kapłana-Ofiary, Prawdziwego Proroka i  Suwerennego Króla, przychodzę do Ciebie jako do Pośredniczki Wszystkich Łask, bo prawdą jest że nią jesteś.  O Fontanno wszelkich Łask!  O Najszlachetniejsza z Róż! Najczystsze Źródło!  Nieskalany Kanale wszystkich Łask Boga! Przyjmij mnie, Przenajświętsza Matko! Przedstaw mnie i wszystkie moje potrzeby Trójcy Przenajświętszej! Ażeby w Oczach Boga uczynione Twoimi rękami jako czyste i święte, mogły powrócić do mnie, poprzez Ciebie, jako łaski i błogosławieństwa. Oddaję się i poświęcam się Tobie, Maryjo, Pośredniczko Wszystkich Łask, aby Jezus, Nasz Jedyny Prawdziwy Mediator, Który jest Królem Wszystkich Narodów, mógł sprawować Rządy w każdym sercu. Amen.

Jezus powiedział jeszcze: “Moje dzieci, chcę dla was jedynie pokoju i szczęścia!  Moja Przenajświętsza Matka apelowała do was raz po raz! Ona was stale błaga...  Dzieci, słuchajcie się Waszej Bożej Matki. Czyż mógłby być bardziej czuły i kochający ambasador niż Moja własna Matka?  Widzicie Moje dzieci, gdybym przedtem przyszedł do was w Mojej Potędze i Majestacie, przed tym nim Moja Przenajświętsza Matka z wielkim uczuciem i łagodnością przyszła do was, to nie bylibyście w stanie przetrzymać tego z powodu strachu.  Nadszedł ten czas, Moje dzieci.  Wasz Pan przychodzi do was w wielkiej Potędze i Majestacie. Moja Przenajświętsza Matka przygotowała Moją Drogę z największą starannością.  Moje dzieci, zawdzięczacie dużo, bardzo dużo Waszej Bożej Matce.”  

12 grudnia 1993, w święto Matki Bożej z Guadelupy, Nasz Pan, Jezus Chrystus powiedział o Swojej Matce: “Maryja nigdy nie Panuje bardziej jako Królowa, jak kiedy Kocha najbardziej po Matczynemu.”  I dodał: “Powiedz to wszystkim.”

 

Specjalne Błogosławieństwo

Specjalne Błogosławieństwo Jezusa Króla Wszystkich Narodów zostało objawione przez Matkę Bożą, gdy ukazała się trzymając w Swoich ramionach Dzieciątko Jezus.  Dzieciątko zrywało róże, jedna po drugiej, ze Swojego Przenajświętszego Serca, całowało je i przykładało do ust Swojej Matki.  Matka Boża całowała każdą różę, brała z rąk Jezusa, przytulała do Swojego Serca, następnie podawała  ją  “matce duchowej”, która wkładała każdą różę do Niepokalanego Serca Matki Bożej.  Stamtąd róże były rozdawane ludziom wszystkich narodów i wszystkich czasów--- biliony, bilionów róż.  Te róże są łaskami Specjalnego Błogosławieństwa, przekazywanie łask od Jezusa do Maryi i następnie do Jej dzieci obrazuje rolę Matki Bożej jako Pośredniczki Wszystkich Łask.

Udzielenie Specjalnego błogosławieństwa:  Specjalne Błogosławieństwo może być przekazane przez każdego- innym osobom,  bezpośrednio, albo też na odległość, za pośrednictwem modlitwy.  Jeśli czynimy to bezpośrednio, to kładziemy nasze dłonie na głowie danej osoby, kładąc kciuki na jej czole.  Jeśli czynimy to na odległość, wznosimy ręce, lub kierujemy je w kierunku osoby, lub grupy osób i modlimy się następująco:

Niechaj Panowanie Jezusa Króla Wszystkich Narodów zostanie uznane w Twoim sercu; Niechaj Panowanie Jezusa Króla Wszystkich Narodów żyje w Twoim sercu; Niechaj Panowanie Jezusa Króla Wszystkich Narodów zostanie przekazane przez Twoje serce innym sercom; Tak więc Panowanie Jezusa Króla Wszystkich Narodów będzie żyło w każdym sercu wszędzie naokoło świata. Proszę o to Specjalne Błogosławieństwo za przyczyną Matki Bożej, Pośredniczki Wszystkich Łask, która jako Królowa i Matka Wszystkich Narodów uzyskała je dla Ciebie jako ogromnej wagi łaskę z Przenajświętszego Serca Swojego Bożego Syna, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.  Amen.

Czynimy kciukiem znak krzyża na czole danej osoby, lub też czynimy ręką znak krzyża w kierunku danej osoby.

Dary Specjalnego Błogosławieństwa to dar przyjęcia, zrozumienia i życia Słowem Jezusa w Piśmie Świętym; dary intymności z Jezusem, Marią i duszami jako partnerami w Ciele Chrystusa; oraz dar poznania sekretów Bożej miłości.  Błogosławieństwo przynosi również uzdrowienie i jedność z Ciałem Chrystusa.  Jezus chce aby każda osoba otrzymała łaski tego królewskiego Specjalnego Błogosławieństwa.  Módl się o nie dla swojej rodziny, przyjaciół, księży, zagubionych, chorych, umierających -- dla każdego kto potrzebuje Bożego Miłosierdzia. 

 

Koronka Jedności

Na Koronkę Jedności składają się modlitwy odmawiane na paciorkach różańca. Pan Jezus obiecał, że udzieli wielu duchowych, fizycznych, emocjonalnych i psychicznych uzdrowień tym, którzy modlą się tą modlitwą, o ile będzie to z pożytkiem dla ich zbawienia.

Modlimy się w następujący sposób:

Na dużych paciorkach, przed każdym z pięciu dziesiątków różańca: “Boże Nasz Ojcze Niebieski, za przyczyną Twojego Syna Jezusa, Naszego Najwyższej Rangi Kapłana-Ofiary, Prawdziwego Proroka i Suwerennego Króla, ześlij na nas moc Twojego Ducha Świętego i otwórz nasze serca. W Twoim wielkim Miłosierdziu, za przyczyną Matczynego pośrednictwa Błogosławionej Dziewicy Maryi, Naszej Królowej, przebacz nam nasze grzechy, ulecz nasze załamania, i odnów nasze serca w wierze, pokoju i miłości, i radości Twojego Królestwa, abyśmy byli jedno w Tobie.”

Na dziesięciu małych paciorkach pięciu dziesiątków różańca:

“W Twoim wielkim Miłosierdziu, przebacz nam nasze grzechy, ulecz nasze załamania, i odnów nasze serca, abyśmy byli jedno w Tobie.”

Na zakończenie Koronki odmawiamy:

“Słuchaj, O Izraelu!  Pan, Nasz Bóg jest Jednym Bogiem!  O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, niechaj Twoje Panowanie zostanie uznane na ziemi. Maryjo, Nasza Matko i Pośredniczko Wszystkich Łask, prosimy, módl się i wstawiaj się za nami, Twoimi dziećmi! Święty Michale, wielki Księciu i opiekunie Twoich ludzi, przybądź ze Świętymi Aniołami oraz Świętymi i ochraniaj nas! Amen.”

Koronka ta może być również odmawiana jako Nowenna, dziewięć razy pod rząd, jednorazowo, co godzina, lub raz na dzień.

 

Litania ku czci Jezusa Króla Wszystkich Narodów

Jezus powiedział: “Obiecuję... że ktokolwiek będzie odmawiał tą Moją Litanię umrze w Moich ramionach, mając w oczach Mój uśmiech. Ja sam przed ich śmiercią, ukażę się tym duszom jako: ‘Król wszystkich Narodów.’”  

 

Panie zmiłuj się nad nami.  Chryste zmiłuj się nad nami. Panie zmiłuj się nad nami.                              

Odpowiedź: Miej miłosierdzie dla nas

Boże, Nasz Ojcze Niebieski, Który uczyniłeś Tron Twego Syna, mocnym poprzez wszystkie wieki,

Boże Synu, Jezu, Nasz Najwyższej Rangi Kapłanie-Ofiaro, Prawdziwy Proroku i Suwerenny Królu,

Boży Duchu Święty, Trzy Osoby ale Jeden Bóg, w Pięknie Twojej Odwiecznej Jedności, 

Odp.: Panuj w naszych sercach

O Jezu, Nasz Odwieczny Królu,  

O Jezu, Najbardziej Miłosierny Królu,  

O Jezu, Który wyciągasz do nas Złote Berło Twojego Miłosierdzia,  

O Jezu, w Którego Wielkim Miłosierdziu otrzymaliśmy Sakrament Spowiedzi,  

O Jezu, Kochający Królu, Który ofiarowujesz nam Swoją Łaskę Uzdrowienia,  

O Jezu, Nasz Eucharystyczny Królu,  

O Jezu, Królu zapowiedziany przez proroków,  

O Jezu, Królu Nieba i ziemi,  

O Jezu, Królu i Władco Wszystkich Narodów,  

O Jezu, Zachwycie Niebieskiego Dworu,                                

O Jezu, Królu Najbardziej Litościwy wobec Swoich podwładnych,  

O Jezu, Królu, od Którego pochodzi wszelka władza,  

O Jezu, w Którym, wraz z Ojcem i Duchem Świętym, jesteśmy jedno,  

O Jezu, Królu, Którego Królestwo nie jest w tego świata,  

O Jezu, Królu, Którego Przenajświętsze Serce płonie Miłością dla całej ludzkości,  

O Jezu, Królu, Który jesteś Początkiem i Końcem, Alfą i Omegą,  

O Jezu, Królu, Który dałeś nam Maryję, Królową, aby była Naszą Ukochaną Matką,  

O Jezu, Królu, Który przyjdziesz na obłoku z Nieba, w Potędze i w Wielkiej Chwale,  

O Jezu, Królu, do Którego Tronu podchodzimy z ufnością,  

O Jezu, Królu, prawdziwie obecny w Przenajświętszym Sakramencie,  

O Jezu, Królu, Który uczyniłeś Maryję Pośredniczką Wszystkich Łask,  

O Jezu, Królu, Który uczyniłeś Maryję Współ-Odkupicielką, Twoim partnerem w Planie Odkupienia, 

O Jezu, Królu, Którego pragnieniem jest uleczyć nas ze wszelkich podziałów i niezgody,  

O Jezu, Królu zraniony ludzką obojętnością,  

O Jezu, Królu, Który dajesz nam balsam Swojej Miłości dla pocieszenia Twojego Zranionego Serca, 

O Jezu, Królu, Któryś jest Potężnym JESTEM pośród nas, Źródłem Naszej Najczystszej Radości.

Odp.: Pozwól, abyśmy Ci mogli służ

Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Prawdziwy Suwerenie wszystkich ziemskich potęg, 

Jezu, Królu Wszystkich Narodów, podporządkowujący pod Swoimi Stopami na zawsze siły piekielne, 

Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Świetle ponad wszystkimi światłami, oświetlający nas w otaczających nas ciemnościach, 

Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Którego Miłosierdzie jest tak Wielkie, że łagodzi kary jakie nam się należą za nasze grzechy,

Jezu, Królu Wszystkich Narodów, uznany przez Trzech Królów jako Prawdziwy Król,

Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Jedyne Lekarstwo dla tak chorego świata, 

Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Który udzielasz Pokoju duszom i narodom uznającym Cię jako Prawdziwego Króla,

Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Który w Swoim Miłosierdziu zsyłasz nam Świętych Aniołów dla naszej ochrony,

Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Którego Najwyższej Rangi Księciem jest Św. Michał, Archanioł,

Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Który uczysz nas, że rządzić, to znaczy służyć,

Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Sprawiedliwy Sędzio, Który oddzieli złych od dobrych,

Jezu, Królu Wszystkich Narodów, przed Którym zgiąć się powinno każde kolano, 

Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Którego Panowanie jest Panowaniem odwiecznym,

Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Baranku, Który będziesz naszym Pasterzem,

Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Który po zburzeniu wszelkiej władzy, autorytetu i siły, przekażesz Królestwo Twojemu Bogu i Ojcu,

Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Którego Panowanie nie ma końca, 

Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Którego łaskawość wobec nas jest stała i Którego wierność przetrwa na wieki.

Odp.: Wychwalamy Cię i dziękujemy Ci

Ojcze Przedwieczny, Który dałeś nam Swojego Jedynego Zrodzonego Syna, aby był Naszym Odkupicielem, Jedynym Prawdziwym Mediatorem i Suwerennym Królem,

Ukochany Jezu, Suwerenny Królu, Który upokorzyłeś się z Miłości dla nas i przyjąłeś postać sługi,

Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Świętej, Miłości Ojca i Syna, Który uświęcasz nas i dajesz nam Życie,

Maryjo, Nasza Królowo i Matko, która w naszym imieniu wstawiasz się u Jezusa – Módl się za nami.

Maryjo, Nasza Królowo i Matko, przez którą spływają na nas wszelkie Łaski – Módl się za nami.

Święci Aniołowie i Święci Naszego Bożego Króla – Módlcie się za nami i ochraniajcie nas.  Amen.

 

Prosimy, podzielcie się tymi modlitwami z kapłanami.  Jezus powiedział: “Tym kapłanom, którzy będą propagować modlitwy do Mnie jako do ‘Jezusa Króla Wszystkich Narodów’ obiecuję łaskę nawrócenia wielkiej ilości dusz .”

“Przyszedłem powierzyć wam posłanie o wielkim znaczeniu dla świata. Powiadam Ci, nadchodzą dni gdy ludzkość będzie wołała do Mnie o Miłosierdzie.  Powiadam Ci, Moje dziecko, tylko jedna rzecz będzie dawana jako lekarstwo.  Ja Sam Jestem tym lekarstwem!  Niechaj dusze modlą się do Mnie za pośrednictwem Mojej Najświętszej Matki, która w waszym imieniu pośredniczy u Mnie ‘Jezusa, Króla Wszystkich Narodów’. Chcę Panować we wszystkich sercach!!”

 

Nihil Obstat: czcigodny Edward Santana, J.C.D. Kanonik, S. Exz. Enrique Hernandez Rivera, D.D., Biskup z Caguas, Puerto Rico 15 siepnia 1993


Intronizacja

Adresy stron dot. intronizacji Jezusa na króla Polski

Modlitwy

Zbiór najpiękniejszych modlitw, pieśni, kolęd i psalmów.

Kontakt

koronka@koronkaparafialna.pl
kom: 720 569 523

wykonanie: Pixelirium.pl
© Koronka parafialna 2011 r.